ផលិតផល

  • Ethylene Glycol

    អេទីឡែនហ្គីលីក

    អេទីឡែន glycol (អេទីឡែន glycol) ត្រូវបានគេហៅផងដែរថា "glycol", "1,2-អេទីឡែន glycol" ដែលត្រូវបានគេហៅថាអេក។ រូបមន្តគីមី (CH2OH) ២ គឺឌីកូលងាយបំផុត។ អេទីឡែនគ្លីលីកគឺជាអង្គធាតុរាវគ្មានពណ៌គ្មានក្លិននិងផ្អែមមានជាតិពុលដល់សត្វហើយកំរិតដ៍សាហាវរបស់មនុស្សគឺប្រហែល ១,៦ ក្រាម / គីឡូក្រាម។ អេទីឡែន glycol អាចរលាយជាមួយទឹកនិងអាសេតូនប៉ុន្តែការរលាយរបស់វានៅក្នុងអេធើរគឺតូច។ ត្រូវបានប្រើជាសារធាតុរំលាយភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងការសាយភាយនិងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ polyester សំយោគ។ ទ្រព្យសម្បត្តិរូបវ័ន្ត ...